Kompostownia - Bioreaktor -

image
  • Kompostownia - Bioreaktor

Kompostownia - Bioreaktor

Udział biogazu w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Na chwilę obecną funkcjonuje przeszło 100 przedsiębiorstw działających na tym polu. Od roku 2016 firma HB Ługowscy wykonała już trzy obiekty wytwarzające energię z biogazu ze składowisk odpadów. Czujemy się dumni z tego że możemy czynnie uczestniczyć w ochronie środowiska!
image

Realizacja artdot.pl | © 2019 Ługowscy