Poznaj naszą ofertę!

Współczesne budownictwo
to pasjonujące wyzwanie.

Centra logistyczne

Specjalizujemy się w budowie obiektów i przestrzeni z infrastrukturą i organizacją, w których realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.

Hale magazynowe i magazyny wysokiego składowania

Naszym głównym produktem są szczegółowo przygotowane i kompleksowo wykonane, szeroko pojęte inwestycje, które znajdują zastosowanie na różnych polach działalności gospodarczej.Oferta firmy obejmuje hale magazynowe, produkcyjne oraz powierzchnie biurowe na sprzedaż lub wynajem z możliwością adaptacji do indywidualnych potrzeb inwestora.

Zakłady produkcyjne

Specjalizujemy się w dostawie precyzyjnych rozwiązań projektowych jak również realizacji i montażu wszystkich składowych elementów instalacji procesowych, które gwarantują uruchomienie produkcji na czas osiągnięcie zamierzonego celu inwestycyjnego.

Obiekty użytku publicznego

Kompleksowo budujemy obiekty takie jak biura, banki, centra handlowe, urzędy, szkoły, uczelnie.

Bioreaktory i kompostownie

Swoim Klientom oferuje profesjonalne doradztwo przy opracowywaniu koncepcji sortowania, utylizacji i kompostowania odpadów komunalnych i przemysłowych, pomaga w doborze optymalnych rozwiązań technologicznych zapewniając dostawę wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

Linie technologiczne

Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem instalacji technologicznych i procesowych od koncepcji, po kompleksową realizację do fazy rozruchu technologii.

Konstrukcje produkcyjne

Projektujemy i wykonujemy konstrukcje ze stali nierdzewnych, węglowych oraz TWS, które pełnią funkcję podestów technologicznych, obsługowych oraz platform produkcyjnych. Zajmujemy się doborem, produkcją i montażem suszarni, zbiorników procesowych, reaktorów i mieszalników.

Chłodnie i mroźnie

Realizujemy instalacje technologiczne wynikające z potrzeb produkcji lub magazynowania. Instalujemy układy chłodzenia dla mroźni i chłodni, instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla magazynów farmaceutycznych oraz systemy doprowadzania i odprowadzania ciepła z urządzeń przemysłowych. Dodatkowo oferujemy systemy służące do kontroli jakości powietrza

Wentylacja technologiczna

Wyposażamy zakłady produkcyjne w układy wentylacji technologicznych, instalację odpylania i filtracji oraz systemy oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych i stanowisk  emitujących lotne związki organiczne lub inne niepożądane elementy.

Ochrona pożarowa

Zabezpieczenie pożarowe obiektów to podstawa dla zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Budynki przez nas projektowane i realizowane wyposażamy w systemy ochrony pożarowej dostosowane do potrzeb składowanych i wytwarzanych wyrobów jak również określonych wymagań. Mamy doświadczenie w realizacji systemów automatycznego gaszenia pianą, instalacji tryskaczowej podstropowej oraz ochrony tryskaczowej regałów, które są zasilane ze zbiornika i pompowni pożarowej.

Załadunek i rozładunek ADR

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej wymagają szczególnej oceny ryzyka oraz rozwiązań projektowych, które gwarantują zachowanie założonego poziomu bezpieczeństwa. W ramach projektowania i budowy zakładów przemysłowych wykonujemy instalacje do załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych ADR oraz układy napełniania i opróżniania zbiorników – zwane urządzeniami NO, które podlegają uzgodnieniu z TDT.

Konstrukcje Stalowe

Realizujemy konstrukcje we wszystkich dostępnych na polskim rynku technologiach dla biurowców, hal produkcyjnych, logistycznych, magazynowych, handlowych oraz specjalistycznych. Przy realizacji naszych obiektów kładziemy nacisk na zastosowanie materiałów wysokiej jakości, które nie podnoszą kosztów inwestycji, a pozwalają wyróżnić obiekt spośród innych.

Zapytaj nas o indywidualną wycenę inwestycji!

Realizacja artdot.pl | © 2019 Ługowscy